30SD020

 


                    LA GROSSA                               NADAL / CHRISTMAS / NAVIDAD
la grossa     la grossa

LOTERIA DE CATALUNYA - CATALONIA LOTTERY - LOTARÍA DE CATALUÑA

Si vols participacions, contacta amb mi.  Dia del sorteig: 31-12-2021
Cada participació costa 5,00 euros i tu jugues dos nombres per 2,00 euros cada un d'ells.
A més, tu jugues gratis 0,50 euros en la loteria de Nadal del 22 de desembre de 2021 per cadascun d'ambdós nombres.

If you want participations, contact me.  Draw date: 12-31-2021
Each participation costs 5.00 euros and you play two numbers for 2.00 euros each of them.
In addition, you play for free 0.50 euros in the Christmas lottery on December 22, 2021 for each of both numbers.

Si quieres participaciones, contacta conmigo.  Día del sorteo: 31-12-2021
Cada participación cuesta 5,00 euros y tú juegas dos números por 2,00 euros cada uno de ellos.
Además, tú juegas gratis 0,50 euros en la lotería de Navidad del 22 de diciembre de 2021 por cada uno de ambos números.

VICENTE
30SD020@GMAIL.COM


< Inicio >