30SD020

 

Vicente
30SD020
QSL Manager

Targetes QSL rebudes en:
QSL cards received in:

2015-2021
QSL
30SD020
Contribució SD
SD Contribution
QSLM 4 SD QSLM 24 SD QSLM 27 SD
QSLM 32 SD QSLM 37 SD QSLM 41 SD
QSLM 43 SD 333 QSLM 44 SD QSLM 51 SD
QSLM 67 SD QSLM 81 SD QSLM 88 SD 101
QSLM 93 SD QSLM 109 SD 018 QSLM 110 SD
QSLM 122 SD QSLM 155 SD QSLM 157 SD
QSLM 187 SD QSLM 206 SD QSLM 207 SD
QSLM 217 SD QSLM 220 SD QSLM 226 SD
QSLM 232 SD QSLM 306 SD QSLM 308 SD
QSLM 310 SD QSLM 348SD
QSLM 3SD/BFD QSLM 14 / 26 - 41 SD 185 QSLM 19SD/FR002-003-046
QSL  -  LOG 2014
QSLM 30SD/CND QSLM 41SD/000
41SD/OC201
QSL  -  LOG 2014
QSLM 94 SD/DX QSLM 123SD/0
QSLM 130 SD/DX
QSL  -  LOG 2013-2014
QSLM 197 SD/DX
   QSL  -  LOG 2014
QSLM 225 SD/DX
No longer SD members since January 2012:

Sugar Delta contribution:
I inform you that once you’ve made a contact with a SD member and exchanging QSL card it’s Manager is required, since January 01, 2012, contribution to be included is:
a) $ 2 + SAE or
b) If you want to pay via Paypal, contact me.
Important, do NOT send euros (coins) inside the envelope, because I could not receive it.
Remember that one to three QSL cards can be sent in the same envelope and with the contribution mentioned above.
----
Contribució Sugar Delta:
T'informo que un cop hagis fet un contacte amb un membre SD, que requereixi l'intercanvi de targeta QSL a través del seu Manager, des del 01/01/2012, la contribució que s'ha d'incloure és la següent:
a) 2 $ + SAE o
b) Si vols pagar via Paypal, contacta amb mi.
Important, NO enviar euros (monedes) dins el sobre perquè podria no rebre-ho.
Recordar que es pot enviar d'una a tres QSLs en el mateix sobre amb la contribució dalt esmentada.
----
Contribución Sugar Delta:
Te informo que una vez hayas hecho un contacto con un miembro SD, que requiera el intercambio de tarjeta QSL a través de su Manager, desde el 01/01/2012, la contribución que debe incluirse es la siguiente:
a) 2 $ + SAE ó
b) Si quieres pagar via Paypal, contacta conmigo.
Importante, NO enviar euros (monedas) dentro del sobre porque podría no recibirlo.
Recordar que se puede enviar de una a tres QSLs en el mismo sobre con la contribución arriba mencionada.

< Index >